Facebook Actievoorwaarden & Spelregels

1. Winacties worden uitgeschreven door Bed-on-a-Boat.com onder de handelsnaam MaatWerk Giethoorn gevestigd te Giethoorn. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een bericht heeft achter gelaten op de Facebookpagina waarom u de actie zou willen winnen. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via hun Facebookaccount.

10. Bed-on-a-Boat.com kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11.Bij deelname gaat u akkoord dat wanneer u wint uw naam genoemd wordt op Facebook en bij het in gebruik nemen van de prijs nogmaals met een leuke foto van het verblijf in Bed-on-a-Boat.com.

12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Bed-on-a-Boat.com voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door MaatWerk Giethoorn.

16. Bed-on-a-Boat.com handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Bed-on-a-Boat.com, e-mail: info@bed-on-a-boat.com . Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

Previous slide Next slide Show content Hide content